Prvá eDiaľnica v Nemecku: Nový spôsob dopravy pre elektomobily

By | 14. máj 2019

Na súkromnej ceste neďaleko Berlína nájdeš unikátny dopravný úsek. Prvú eDiaľnicu určenú pre elektromobily v Nemecku. Ediaľnica je konštruovaná pre elektromobily.

Terénna skúška elektrifikovanej diaľnice Schleswig-Holstein

Prvá eDiaľnica v Nemecku

Ako najlepšie otestovať vozovku určenú pre hybridné nákladné vozidlá? Najlepším spôsobom je otvorenie testovacieho úseku, ktorý preverí projekt v reálnych podmienkach. Prvý testovací úsek eDiaľnice v Nemecku s dĺžkou 10 km bol otvorený na diaľnici v rušnom Hesensku, medzi mestami Langen a Weiterstadt. 

Siemens eHighway vs. emisie

Úsek bol otvorený pred pár dňami, 7. mája. Kto sa podieľal na vývoji systému? Projekt je výsledkom spolupráce Siemensu a nemeckého ministerstva životného prostredia. Funguje tak, že využíva naftové nákladné vozidlá, čím znižuje emisie uhlíka.

Prvý testovací úsek eDiaľnice v Nemecku s dĺžkou 10 km bol otvorený na diaľnici A5 medzi Frankfurtom a Darmstadtom.

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu eHighway je znížiť používanie konvenčného paliva. Ako? Jeho nahradením nadzemným elektrickým vedením. Toto riešenie môže byť výbornou voľbou na frekventovaných úsekoch, v okolí prístavov a priemyselných zón. Mimoriadne zaujímavé sú výhody elektrickej diaľnice.

Ako systém funguje?

Vozidlá sú vybavené aktívnym pantografom. Ten sa výškou prispôsobuje na základe polohy a výšky samotných nadzemných vodičov elektrickej energie. Pantograf možno ovládať, dvihnúť alebo znížiť pri rýchlosťou až 90 km/h. Počas predbiehania sú nákladné vozidlá poháňané hybridným hnacím ústrojenstvom.

Prvá eDiaľnica v Nemecku: Nový spôsob dopravy pre elektomobily

100 % elektrický režim + energia z brzdenia

Systém umožňuje prevádzku na 100% elektrickom režime. Silnou stránkou systému je skutočnosť, že nákladné vozidlá odovzdávajú do siete elektrickú energiu, ktorú vytvárajú pri brzdení. Odborníci postupne vyvíjajú technológie na rekuperáciu energie z okolitých vozidiel.

Vylepšenia

Do systému boli pridané viaceré vylepšenia a bezpečnostné funkcie, ako je automatické odpojenie napájania a zariadenia na odmrazovanie, čím sa vyriešili poruchy spôsobené prerušením káblov v zime.

Siemens Highway - Ediaľnica v Nemecku

Plány eHighway na rok 2020

Spoločnosť Siemens očakáva, že do polovice roku 2020 bude na tomto testovaní systému fungovať 5 nákladných vozidiel. V roku 2022 projekt vyhodnotí a preskúma vplyv tohto spôsobu dopravy na životné prostredie.

Prvá eDiaľnica v Nemecku: Nový spôsob dopravy pre elektomobily

Vplyv na životné prostredie

Očakáva sa zníženiu emisií CO2 a oxidov dusíka. Predstavitelia Siemensu sľubujú 50 % zníženie emisií znečisťujúcich látok. To by v prípade 30 % podielu elektrickej nákladnej dopravy malo znamenať ročné zníženie až 6 miliónov ton CO2.V oblasti Schleswig-Holstein a Baden-Württemberg postupne pribudnú ďalšie 2 testovacie dráhy. 

1. Ediaľnica v Nemecku

Aj keď ide len o krátky  testovací úsek elektrifikovanej diaľnice, v zahraničí sa ich využitie na zníženie emisií a zníženie bežných druhov paliva, osvedčilo. Všetko nasvedčuje tomu, že sa stanú minimálne funkčným ekvivalentom ciest, aké poznáme dnes. Ako bude vyzerať doprava budúcnosti?

Prvá eDiaľnica v Nemecku: Nový spôsob dopravy pre elektomobily

Diaľnice budúcnosti

Systém eHighway je už zavedený vo viacerých krajinách. Používa sa v reálnej premávke vo Švédsku a USA. Oblasť revolučných zdrojov a nekonvenčných využití paliva na poli dopravy má veľký priestor na rast. Príležitosť v budovaní nekonvenčných riešení vidia aj poprední výrobcovia a spoločnosti z automobilového sveta. Pozeráme sa na cesty budúcnosti? Ako hodnotíš potenciál testovacích úsekov systému Siemens Highway?

Zdroj: siemens.comehighway-sh.dexataka.com

Category: Nezaradené